SPECIFICATIONS | African Studies Centre | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Enter your keyword

SPECIFICATIONS

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AFRİKA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

“Afrikalı Gözüyle Biz” Fotoğraf Yarışması

Şartname

 1. Konu ve Amaç: Katılımcılar kendi bakış açılarıyla, öncelikle Gaziantep bölgesini ve Türkiye’yi fotoğraflayacaklardır.
 2. Katılım Şartları:
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma Afrika uyruklu olan herkese açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 10 (on) adet fotoğrafla katılabilir. Katılım sağlanmış olunan eserlerin 150 kelimeyi aşmayacak şekilde hikâyesini yazacaklardır. Fotoğrafın hikaâyesi Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir. Eğer sergilenmeye değer görülürse bu metni kısalmak ya da alıntı yapmak hakkı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne aittir.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılmış ise bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu konuda 3. kişilerin her türlü tazminat taleplerinden yarışmacı sorumludur.
 • Eserlerin kullanım hakkı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne aittir.
 1. Eserlerin Teknik Özellikleri ve Gönderilme Şartları:
 • Fotoğraf makinesi veya cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflarla katılım sağlanabilir. Eserler uzun kenarı 1800 piksel olacak şekilde ve JPEG formatında gönderilmelidir.
 • Gönderilecek fotoğrafların en küçük dosya boyutu 800k, en büyük dosya boyutu ise 6 MB olmalıdır.
 • Eserler www.hku.edu.tr adresinde bulunan katılım formu aracılığıyla gönderilmelidir. Başka yollarla gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.
 • Son Katılım Tarihi: 31.08.2021
 1. Seçici Kurul
 • Eserler seçkin bir jüri tarafından seçilecektir.
 • Seçici Kurul toplantısı için en az üç üyenin katılımı gereklidir.
 • Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.
 1. Değerlendirme
 • Eserler jüri tarafından belirlenen ortak kriterler üzerinden puan vereceklerdir.
 • Ön elemeyi geçen eserler yeniden değerlendirmeye tabii tutulup en yüksek puan alan 3 eser sırasıyla dereceye girecektir.
 • Sonuçlar 15.09.2021 tarihinde açıklanacaktır.
 1. Ödüller
 • Afrikalı Gözüyle Biz Yarışması’nda, Başarı ödülüne değer görülecek üç eser için;
 • seçilen eser için: 3.000. TL ve Katılım Belgesi
 • seçilen eser için: 2.000 TL ve Katılım Belgesi
 • seçilen eser için: 1.000 TL ve Katılım Belgesi verilecektir.
 • Eseri sergilenen diğer katılımcılara Teşekkür Belgesi verilecektir.
 1. Telif hakkı
 • Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları ve tanıtım metinleri tüm haklarıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne ait olacaktır.
 • Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yarışmaya katılıp sergilenen eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. Her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 1. Sergileme
 • Ön elemeyi geçen eserler asc.hku.edu.tr web sitesinde sergilenecektir. Sonuçlar açıklandıktan sonra, kazanan fotoğraflar bir ay süresince web sayfasında yayınlanacaktır. 3.kişilerin itirazı olmaması halinde sonuçlar kesinleşecektir.
 • Ödül töreni tarihi websitemiz asc.hku.edu.tr üzerinden duyurulacaktır. Aynı tarihten itibaren Üniversitemizin Bey mahallesinde bulunan HKU Kültür ve Sanat Merkezinde ya da üniversitemizin muhtelif yerlerinde fotoğraf sergimiz olacaktır.

Hasan Kalyoncu University African Studies Center

Photo Contest: “Us Through African Eyes

Specification

 1. Participants must take photographs of Turkey, especially Gaziantep, from their own perspective.
 2. Participant Requirements:
 • The competition is free to enter.
 • All Africans are eligible to compete.
 • Each participant can enter the competition with a maximum of ten (ten) images. These pictures must be accompanied by a story of no more than 150 words. Photographic stories can be written in both Turkish and English. Hasan Kalyoncu University reserves the right to shorten or reference the story if the images are chosen to be exhibited.
 • Participants who send their works fully admit, declare, and commit that they are their own original work and that all relevant licenses have been obtained. If it is proven that the competitors whose works have been awarded or chosen to be exhibited have broken their promise, all of the contest’s achievements will be revoked. The participants are accountable in this regard.
 • Hasan Kalyoncu University has the right to utilize the works.
 1. The Works’ Technical Characteristics and Sending Requirements
 • Photos shot with both a camera and a smartphone will be allowed. JPEG format is required for images with a long side of 1800 pixels.
 • Photos should be a minimum of 800 KB and a maximum of 6MB in size.
 • Photos should be emailed instead of mailed.
 • Deadline: 31.08.2021
 1. The Selection Committee
 • A renowned jury will assess the works.
 • A selection committee must have at least three members in order to convene.
 • If the selection committee’s quorum is not met, a sufficient number of substitute members can be called to the meeting.
 1. Assessment
 • The works will be graded according to a set of criteria established by the jury.
 • The works that pass pre-selection will be re-evaluated, and the top three will be ranked.
 • On September 15, 2021, the final results will be released.
 1. The Prizes
 • Three works will be rewarded in the “Us From African Eyes” contest;
 • The best piece will receive 3000 TL.
 • The second: 2,000 TL.
 • The third: 1.000 TL
 • Other participants whose work will be displayed will receive a Certificate of Appreciation.
 1. Copyright Rights
 • Hasan Kalyoncu University will own the rights to publish the awarded works, increase the number of copies, and publish their introduction.
 • The awarded works will be processed as soon as Hasan Kalyoncu University purchases them.
 • HasanKalyoncu University has the right to use, show, and publish the exhibited works (such as posters, catalogs, pamphlets, and pamphlets).
 1. The Exhibition
 • The works/photographs that pass the qualifying process will be displayed on the ASC website (asc.edu.tr).
 • Following the announcement of the results, images of awardees will be posted on the website for a month.
 • The outcomes become definitive if no third parties object.
 • The website will notify the date of the award event. A photography exhibition will open on the same day at several locations within the institution, as well as at the “HKÜ Kültür ve Sanat Merkezi” at “Bey Mahallesi.”